Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, sosyal güvenlik sisteminde halkın daha etkin ve yeterli sağlık hizmeti alması için değişime ihtiyaç olduğunu, Genel Sağlık Sigortası ile güçlü, etkin, yeterli ve kaliteli bir kamusal sağlık hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Üstel, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladı Başbakan Üstel, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladı

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Özant ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret ederek,  reçete soruşturması ve sosyal sigorta sistemi konularında görüş ve bilgi birikimi paylaştı.

Reçete soruşturmasının şeffaf, adil ve hakkaniyetli araştırılıp gerçeklerin ortaya çıkması gerektiğini adaletin yanında durmaya da devam edeceklerini belirten Özant, sosyal sigorta sistemi, sigortadan ilaç tedariki, tetkik ve tedavide sigortadan yararlanma konusunda sorunlar bulunduğunu kaydetti.

Toplumun ekonomik durumunun kötüleştiği bu günlerde, halkın sigorta sistemine olan haklı talebinin arttığını söyleyen Özant, “Sosyal güvenlik sisteminde halkın daha etkin ve yeterli sağlık hizmeti alması için değişim şarttır” ifadelerini kullandı.

Özant, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir sosyal güvenlik sistemi için kayıt dışılığın ortadan kaldırılması, gerçekçi sosyal güvenlik primlerinin toplanması, etkin ve yeterli prim tahsilatı, ödemelerdeki yolsuzlukların önüne geçmek için iç ve dış denetim mekanizmaları kurulması gerektiğini belirtti.

“Genel Sağlık Sigortası ile daha güçlü, daha etkin, daha yeterli ve daha kaliteli bir kamusal sağlık hedeflenmelidir” diyen Özant, hastaları özel kurumlara sevk etmek yerine, kamu kurumları ile özel kurumların uyum içerisinde çalıştığı, ülke gerçeklerine uygun yeni bir sistemin tüm paydaşlarla birlikte kurgulanması gerektiğini dile getirdi.

-“Etkin, efektif ve kapsayıcı bir GSS’ye odaklanıp sigorta sisteminde kalıcı değişim tek yoldur”

Genel Sağlık Sigortası konusuna değinen Özant, şu ifadeleri kullandı:

“GSS yasal çalışmalarında tüm hekimlerin çatı örgütü, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü KTTB ile birlikte çalışmanız daha verimli, yetkin ve sorunsuz bir sistem kurgulamak için faydalı ve zorunludur.

Reçete soruşturması olayında da görüldüğü gibi, sosyal sigortalarda çok ciddi denetim eksiklikleri aşikardır. Plansız, etkin ve yeterli denetim ve kontrol mekanizmalarından yoksun yapılacak palyatif değişimler daha ciddi sorunları yaşamamıza neden olacaktır. Etkin, efektif ve kapsayıcı bir GSS’ye odaklanıp sigorta sisteminde kalıcı değişim tek yoldur.

Sürdürülen reçete soruşturması nedeni ile sisteme kayıtlı hekimlerimiz ciddi endişe içindedir. Soruşturma kapsamında adı geçen kişilerin lekelendiği, mesleğimizi icra eden kişilerin küçük düşürüldüğü, meslek onurumuzun kırıldığı ve meslek haysiyetimizin zedelendiği bir süreç devam etmektedir.  Bu nedenle bu şartlarda hekimlerimiz sigorta reçetesi yazmayı güvenli görmemekte ve sigorta reçetesi yazmamaya yönelmektedirler. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak böylesi tutum alan hekimlerimizin her zaman yanındayız.”

-“Sosyal sigorta sistemi de soruşturulmalı”

Özant, soruşturma sürecinde sigorta sistemi, sorunlu reçetelerin ödemesini yapan Sosyal Sigortalar Dairesi, denetleme görevini yerine getirmeyen kadroların da etkin bir denetim ve soruşturmadan geçmesi gerektiğini ifade etti.

KTTB’nin, kamu kurumu niteliğinde tüm Kıbrıslı Türk hekimlerin üye olduğu tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşu olduğuna işaret eden Özant, yasanın birliğe, halk sağlığını korumayı ve hastalara hizmet etmeyi görev verdiğini söyledi.

Özant, birliğin ülkedeki sağlık ve sigorta sisteminde yapılacak değişiklikler ve değişimler için birlikte çalışılması gereken meslek kuruluşu olduğunu belirtti.