Kibris Gerçek
  • 16°C
  • 28,90 %0.02
  • 31,27 %0.07
  • 1.879,02 %0.23
  • 8.057,42 %-0.37
  • 43.666 %4.93
  • 2.278 %1.23