Bugün sosyal medyada yayılan ve her görenin vicdanını derinden sarsan bir görüntü, hayvanlara yönelik şiddetin boyutlarını gözler önüne serdi. Yurtdışından ithal et getirilmesine karşı çıkan hayvan üreticilerinin Başbakanlık önündeki eylemleri sürerken, bir üreticinin elinden çıkan bu vahşet, hepimizin yüreğini dağladı. Görüntülerde, bir hayvan üreticisi keçiyi boynundaki iple sıkı sıkıya nefessiz bıraktıktan sonra kulağından yukarı doğru hızla çekerek havada asılı bırakıyor ve bu işkenceyi kameralar önünde sergiliyor.
*
Bu eylem, yalnızca bir hayvana değil, tüm insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Vicdanı olan hiçbir insan, bu görüntülere kayıtsız kalamaz. Hayvanlara yönelik bu tür vahşet, toplumumuzun en temel değerlerine, vicdanımıza ve insanlık onuruna aykırıdır. Hayvanların hissettiği acıyı umursamayan, onlara bu denli zalimce davranan bir zihniyet, hiçbir koşulda kabul edilemez ve savunulamaz.
*
Toplumun büyük bir kesimi, hayvan hakları konusunda yeterince duyarlı ve bilinçli değil. Bu olay, toplumsal duyarsızlığın ve bilinçsizliğin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabileceğinin bir kanıtıdır. Hayvan haklarına yönelik duyarlılığın artırılması için sivil toplum kuruluşları, medya ve bireyler daha aktif rol almalı, bu konuda daha güçlü bir ses çıkarmalıdır. Toplumun bu tür vahşetlere karşı sessiz kalması, suçluları cesaretlendirmekten başka bir işe yaramaz.
*
Hayvan üreticilerinin ve genel olarak toplumun, hayvan refahı konusunda eğitilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Hayvanlarla doğru ve insancıl bir şekilde nasıl ilgilenileceği konusunda eğitim programları düzenlenmeli, bu programlara katılım zorunlu hale getirilmelidir. Hayvan haklarına saygı göstermeyen bir toplum, kendi insanlık değerlerine de saygı göstermiyor demektir.
*
Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için, hayvanlara yönelik şiddeti gerçekleştirenlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerekir. Adaletin sağlanması ve insanlık onurunun korunması için, bu tür vahşetlere karşı sessiz kalmamalı, sesimizi yükseltmeli ve gereken her türlü adımı atmalıyız. Bu, sadece hayvanlar için değil, insanlık onurumuz için de gereklidir.