Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 12.45’de olağanüstü toplandı.

Töre, Alaminyo şehitlerini andı Töre, Alaminyo şehitlerini andı

Genel Kurulda ilk olarak, toplantının gündeminde bulunan, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi, Genel Kurul'dan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi ve Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 3. görüşmesine ilişkin ivedilik tezkeresi okunup, oybirliğiyle kabul edildi.

Kurul daha sonra Kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı'nı ele almaya başladı.