KKTC U12 Milli Takımı Trabzon'daki organizasyonu başarıyla tamamladı KKTC U12 Milli Takımı Trabzon'daki organizasyonu başarıyla tamamladı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yahya Ezer ve Saim Kurucu, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edildi. Karar, önergede belirtilen gerekçeler ve Polis Genel Müdürlüğü'nün sunduğu güvenlik raporunun ışığında alındı.

Yahya Ezer (03.09.2001 doğumlu) ve Saim Kurucu (01.12.1960 doğumlu), Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırmaları ya da devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmeleri olasılığı bulunduğundan yasaklı göçmen ilan edildi.

Polis Genel Müdürlüğü'nün raporunda, Ezer ve Kurucu'nun KKTC'de bulunmalarının kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirtildi. Bakanlar Kurulu, tüm bulgu ve olguları değerlendirerek bu kararı aldı.