Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ziya Öztürkler, son günlerde gündemi meşgul eden "sahte diploma" skandalıyla ilgili olarak yükseköğretim alanında yapılması gerekenleri ve önerilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Öztürkler, yükseköğrenimde kaliteye dayalı bir yol haritasının bilimsel temellere dayandırılması gerekliliğine dikkat çekerek, bu alanda yapılacak yorumlarda "laf ola konuşulmaması" gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yargı süreçlerine saygı duyulması gerektiğini belirterek, yükseköğrenim alanının sıkıntılardan arındırılması sürecinde "yıkıcı" değil, "yapıcı" bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Öztürkler'in önerileri şu şekilde sıralandı:

Yükseköğretim Kurumları Mali Denetleme Yasası'nda değişiklik yapılması için 'Kalite', 'Vizyon' ve 'Akademik Çalışmaların Desteklenmesi' bölümlerinin yasaya eklenmesi önerilmektedir.

 Akademisyenlerin önceki strateji çalışmalarında da dile getirildiği üzere, üniversitelerin akademik çalışmalarını değerlendirmek ve nitelikli insan kaynağını geliştirmek amacıyla "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (KUBİTAK)" kurulmalıdır.

 Yükseköğretimde ihtisaslaşma ve misyon farklılaşması için üniversitelerin "Araştırma Üniversiteleri" ve "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler (Tematik Üniversiteler)" olarak belirlenmesi, bu seçimin YÖDAK ve KUBİTAK tarafından yapılması önerilmektedir.

 YÖDAK ve KUBİTAK tarafından belirlenecek "Araştırma Üniversiteleri" ve "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler" seçim kriterleri uluslararası standartlara uygun olmalı, belirlenen üniversitelerin uygulama standartları açıkça belirlenmelidir.

Töre: “Alman Cumhurbaşkanı Kıbrıs gerçeklerini bilmiyor” Töre: “Alman Cumhurbaşkanı Kıbrıs gerçeklerini bilmiyor”

Ziya Öztürkler'in bu önerileri, yükseköğretimde yaşanan sorunları çözmeye yönelik yapıcı adımları içermekte ve sektörde daha sağlam bir temel oluşturmayı hedeflemektedir.