ÖZEL HABER |

Avrupa genelinde ülkelerin yıllık ortalama maaşları arasında büyük farklar bulunuyor. İsviçre, Norveç ve Danimarka gibi ülkeler yüksek ortalama maaşlarla dikkat çekerken, ülkemiz ve Türkiye gibi ülkeler daha alt sıralarda yer alıyor.

AVRUPA'DA YILLIK ORTALAMA MAAŞLAR

Avrupa'da ortalama maaşlar geniş bir yelpazede değişiklik gösteriyor. İsviçre'de yıllık ortalama maaş yaklaşık 85,000 Euro iken, Norveç'te bu rakam 60,000 Euro, Danimarka'da ise 57,000 Euro civarında. Almanya'da yıllık ortalama maaş 52,000 Euro, Fransa'da ise 44,000 Euro olarak dikkat çekiyor. Diğer bazı Avrupa ülkelerindeki yıllık ortalama maaşlar ise şu şekilde:

  • Hollanda: 51,000 Euro
  • İsveç: 50,000 Euro
  • İtalya: 36,000 Euro
  • İspanya: 30,000 Euro
  • Polonya: 14,000 Euro
  • Macaristan: 12,000 Euro

TÜRKİYE VE KKTC'DEKİ MAAŞLAR

Türkiye'de ortalama yıllık brüt maaş 2023 verilerine göre yaklaşık 1,627,825 TL. Döviz kuru üzerinden hesaplandığında bu rakam yaklaşık olarak 45,937 Euro'ya denk geliyor.

KKTC'de asgari ücret aylık brüt 34,070 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu, yıllık olarak yaklaşık 408,840 TL'ye denk geliyor. Döviz kuru üzerinden hesaplandığında ise bu miktar yaklaşık olarak 11,536 Euro'ya karşılık geliyor. KKTC, bu rakamlarla Avrupa maaş sıralamasında en alt sıralarda bulunuyor.

TÜRKİYE VE KKTC'DE MAAŞLAR AVRUPA'NIN GERİSİNDE

Türkiye ve KKTC, Avrupa ülkeleri arasında ortalama maaşlar bakımından oldukça geride kalmış durumda. Türkiye’de yıllık ortalama brüt maaş yaklaşık 45,937 Euro iken, KKTC’de bu rakam yaklaşık 11,536 Euro. Bu maaş seviyeleri, her iki ülkede de yaşam standartları ve ekonomik durum üzerinde önemli etkilere sahip. Özellikle KKTC’nin Avrupa maaş sıralamasında en alt sırada yer alması, ülkedeki ekonomik zorlukların boyutunu gözler önüne seriyor.

Avrupa'daki en yüksek maaşların olduğu ülkelerle Türkiye ve KKTC arasındaki bu büyük fark, ekonomik kalkınma ve yaşam kalitesi açısından ciddi bir uçurumu işaret ediyor. Özellikle yüksek enflasyon oranlarının da etkisiyle, Türkiye ve KKTC'deki maaşların satın alma gücü Avrupa'nın daha gelişmiş ülkelerine göre oldukça düşük seviyelerde kalıyor.

Petrol yükselmeye devam ediyor Petrol yükselmeye devam ediyor

TL'DEKİ DEĞER KAYBI VE ETKİLERİ

Türk Lirası'nın son yıllarda yaşadığı ciddi değer kaybı, maaşların Euro bazında daha da düşük görünmesine neden oldu. TL'nin değer kaybı, enflasyonun yükselmesine ve hayat pahalılığının artmasına yol açarak vatandaşların alım gücünü önemli ölçüde düşürdü. Türkiye ve KKTC'de yaşam maliyetleri yükselirken, maaşların yetersiz kalması ekonomik zorlukları daha da derinleştiriyor. Bu durum, özellikle sabit gelirli vatandaşlar için yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor ve ekonomik belirsizliklerin artmasına neden oluyor.