Toprak Ürünleri Kurumu’nun yapacağı spot alımlarında, Kamu İhale Yasası kurallarının 31 Aralık 2024’e kadar uygulanmamasına ilişkin yasa gücünde kararname, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Kıbrıs Türk insanı, ne olup bittiğiyle ilgili bilgi sahibi olmalı” “Kıbrıs Türk insanı, ne olup bittiğiyle ilgili bilgi sahibi olmalı”

Yasa gücünde kararname ile Toprak Ürünleri Kurumunun yapacağı spot alımların (arpa, buğday, mısır, hayvan yemi hammaddeleri, hayvan yemi ve bunlara ilişkin deniz taşımacılığının) Kamu İhale Yasası dışında tutulması düzenlendi.

Genel gerekçesinde, ülkedeki kuraklık ve TL’nin döviz karşısındaki değer kaybına işaret edilen yasa gücündeki kararnameyle, hayvan üreticileri ve halkın acil ihtiyacı olan emtiayla ilgili TÜK’ün yapacağı spot alımların hızlı şekilde yapılması amaçlanıyor.