Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros ise, “Siyasi sorun ve yozlaşma olgusu” konulu güncel konuşma yaptı.

Son iki haftada ülkede meydana gelen yangınlara değinen Toros, Gürdal Tuğla Fabrikası ve Işıl Mobilya’da yaşanan yangınlara işaret etti, bunların binalarda, yaşam alanlarında, sanayi bölgelerinde yangına karşı mücadelede standart noksanlığını ortaya koyduğunu belirtti.

Yangın standartları konusunun siyaset üstü mesele olarak özümsenmesi gerektiğini kaydeden Toros, bu konuda gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini anlattı.

Görevde olan siyasi aktörlerin şahsi ve partisel çıkarları için yasaları ve denetim mekanizmalarını ihlal edici hareketlerinin yarattığı sonuçlara işaret eden Toros, yozlaşma arttıkça kültürün kendine has özelliklerinin kaybedildiği ve savunmasız bir duruma düşüldüğünü söyledi.

Hükümeti eleştiren Toros, köklü bir değişimle yeniden yapılanmanın zaruri olduğunu dile getirdi, liyakat temelli atama sistemiyle denetlenebilir yapı oluşturmanın yeniden başlamanın temel anahtarı olduğunu söyledi.

Dünyayla ve AB standartlarıyla uyumlu hale gelmenin önemine işaret eden Toros, Kıbrıs sorununun çözülmesini siyaset üstü bir amaç olarak belirlemek gerektiğini belirtti.

Federal Kıbrıs çatısı altında AB, Avrupa tek pazarı ve Euro bölgesinde yer almanın önemine değinen Toros, dünyadaki ve bölgedeki siyasi gelişmelere işaret ederek, "Kıbrıs sorununun büyük uluslararası aktörlerin de idaresi ve müdahalesine muhtaç olduğunu" belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mevcut pozisyonundan esnemesinin elzem olduğunu söyleyen Toros, Kıbrıs sorunuyla ilgili sürece değindi, süreçlerin başarısızlığa uğramasının öncü sorumlusunun tartışmasız olarak Rum liderliği olduğunu anlattı.

Berova, “Ya tazminatları ödeyip DAÜ’yü kurtaracaktık ya da zamana bırakarak işi çözülmez noktaya getirecektik” Berova, “Ya tazminatları ödeyip DAÜ’yü kurtaracaktık ya da zamana bırakarak işi çözülmez noktaya getirecektik”

Crans Montana sonrası Türk tarafının, mutabık kalınan BM zeminini reddederek içinde bulunulan çıkmazı derinleştirdiğini de söyleyen Toros, bunun statükoyu beslediğini kaydetti.

Müzakerelerin sonuç odaklı olabilmesi için müzakere yöntemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Toros, “Herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu idrak etmeli ve BM’nin başlattığı sürecin sonuca varması için elinden geleni yapmalıdır.” dedi.

Editör: Umut Çengi