Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergede belirtilenler ışığında, yabancılara taşınmaz mal edinme izni verilmesine karar verdi.

Sıcaklıklar 43 derece dolaylarında Sıcaklıklar 43 derece dolaylarında

Karar doğrultusunda, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz mallarla ilgili detayları belirtilen T.C. uyruklu 78 kişi ve Üçüncü Devlet uyruklu 50 kişi olmak üzere toplam 128 yabancı uyruklu kişiye, satın alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla gerekli izinler verildi.