Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Murat Günsan, 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası'nın 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edildi. Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 22/1988 sayılı yasa ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında akdedilmiş sözleşme doğrultusunda, Murat Günsan'ın iadesine karar verdi.

Emekli Büyükelçi Özülker, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Libya'nın desteğini anlattı Emekli Büyükelçi Özülker, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Libya'nın desteğini anlattı