Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yolsuzluğun tanımını yaparak, bu küresel sorunun son çeyrek yüzyılda giderek artan bir problem haline geldiğine dikkat çekti. Solyalı, yolsuzluğun ekonomik tahribatlar yarattığı ve toplumsal adaletsizlik, eşitsizlik gibi sorunlara yol açtığını vurguladı. Ayrıca, yolsuzluğun adalet duygusunu zedelediğini, liyakat ve iyi yönetim imkanlarını bitirdiğini ifade etti.

Milletvekili Solyalı'nın açıklamalarından önemli noktalar şu şekildedir:

  • Yolsuzluk, ülke ekonomilerine ağır tahribatlar yaparken, gelir dağılımında adaletsizlik, eşit faydalanamama ve fırsat eşitsizliği gibi toplumsal patlamalara zemin hazırlayabilir.

  • Adalet duygusu yerle bir olur, liyakat ve iyi yönetim imkanları son bulur.

  • Yolsuzluk, ülkenin kredibilitesini düşürür, adalete olan inancı zedeler ve etkinliği azaltır.

  • Mal/hizmet maliyetlerini arttırarak, yatırımı, üretimi, istihdamı olumsuz etkiler ve yoksulluğu artırır.

  • Karar alma süreçlerini etkileyerek demokrasiyi baltalar.

Ürün Solyalı, Kuzey Kıbrıs'ta rüşvet ve yolsuzluğun yaygın algılandığına dikkat çekti ve bu noktadan sonra sorundan kurtulmanın maddi/manevi emek ve toplumsal dayanışma ile kararlılık gerektirdiğini belirtti. Ayrıca, CTP olarak yolsuzlukla mücadelede bağımsız denetim organlarını güçlendireceklerini, polis teşkilatını uzmanlaştırıp donatacaklarını ve bilgi veren kişileri koruyabilmek adına mekanizmalar kuracaklarını ifade etti.

Büyük ikramiye bileti Lefkoşa'da satıldı! Büyük ikramiye bileti Lefkoşa'da satıldı!

Son olarak, Solyalı açıklamasını, "Memleketi sömürenlere ve gençlerin umutlarını yok edenlere müsamaha göstermeyeceklerini" vurgulayarak noktaladı.

Editör: Umut Çengi