CTP Milletvekili Erkut Şahali, yasanın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olmadığını söyleyerek, tasarıya partisinin prensipte görüşünün olumlu olduğunu belirtti.

Şahali, yasayla birlikte sunulması gereken düzenlemeler bulunduğunu dile getirerek, bunu gündeme getirdi.

Emeklilik için ödenecek rakamın yüksek olduğunu dile getiren Şahali, ivediliğe onay vereceklerini ancak komite aşamasında yasal zorunluluğun yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunduğu “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesine İlişkin (Değişiklik) Yasa Önerisinin ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

“Kimyasallar Yasa Tasarısı”, “Tasdik Memurları Yasa Tasarısı",  “Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı", “Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı", “Yüksek İdare Mahkemesi Yetki (Değişiklik) Yasa Önerisi", “Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Önerisi", Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasa Tasarısı”, Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler oybirliğiyle kabul edildi.

-Komiteler tatilde de çalışacak

Meclis komitelerinin Meclis tatili sırasında çalışmalarına ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul'da daha sonra Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, tasarının bazı askeri personelin maaşlarının iyileştirilmesi ve maaş farklılıklarının minimize edilmesine yönelik olduğunu, ancak tasarının anomaliyi gidermediğini, derinleştirdiğini savundu.

Şahali, askeri makamlarla hükümetin ivedilikle çalışması ve işin özüne nüfuz etmesi gerektiğini söyledi.

Tezkere, oybirliğiyle kabul edildi.

-Berova:"Güvenlik ödemeleri açısından Türkiye’den bugüne kadar herhangi bir aksama yaşanmadı"

Maliye Bakanı Özdemir Berova, konunun hassas ve önemli olduğunu, paydaşlarla ciddiyetle ele alınması gerektiğini ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

47/2010 Yasasının, 7/79 Kamu Görevlileri Yasasından daha ileri bir yasa olduğunu söyleyen Berova, gelecek yıl programı içinde tek tip kamu görevlileri yasasının hazırlanmasına yönelik çalışma yapacaklarını belirtti.

Taçoy: “8 ay önce demişsem hala aynısını söylemekteyim” Taçoy: “8 ay önce demişsem hala aynısını söylemekteyim”

Berova, güvenlikle ilgili harcamaların bütçe içinde yeri ve kaynağı bulunduğunu söyleyerek,  güvenlik ödemeleri açısından Türkiye’den bugüne kadar herhangi bir aksama yaşanmadığını kaydetti.

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesine İlişkin (Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere de kabul edildi.