Güzelturt'ta 5 saatlik elektrik kesintisi Güzelturt'ta 5 saatlik elektrik kesintisi

Sağlık Bakanlığı Açıklama 

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda yapılan toplantıda yeşil reçetenin kullanımı, takibi ve yeşil reçeteye tabi ilaçların imhasıyla ilgili bir dizi karar üretildi. 

Alınan kararlar Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği kanalıyla ilgili paydaşlarına ve ecza depolarına iletilecektir.