Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, “Sahte/Usulsüz Diplomaların Bir Başka Yönü” konulu güncel konuşma yaptı.

Personel Dairesi’ne başvuru yaparak 2020-2024 arasında kamudaki kademe ilerlemeleriyle ilgili bilgi aldığını dile getiren Özuslu bu rakamları paylaştı.

Aldığı bilgiye göre, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nden toplamda 117 diploma sunulduğunu bunların 101’i ile kademe ilerlemesi sağlandığını; AÖA'dan 117 diploma sunulduğunu bunların hiçbirinin herhangi bir hak yaratmadığını; DAÜ’den 170 diploma sunulduğunu bunların 84’ünün kademe ilerlemesine neden olduğunu; GAÜ’den 58 diploma sunulduğunu 28’inin kademe ilerlemesi sağladığını; Girne Üniversitesi’nden 5 diploma sunulduğunu bunun 4’ünün kademe ilerlemesi sağladığını; KAÜ’den 5 diploma sunulduğunu bunun 3’ünün kademe ilerlemesi sağladığını; Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden 23 diploma sunulduğunu bunun 17’sinin kademe ilerlemesi sağladığı; Kıbrıs Sağlık Bilimleri ve Toplum Üniversitesi’nden 152 diploma sunulduğunu bunların 141’inin kademe ilerlemesi sağladığını; LAÜ’den 56 diploma sunulduğunu bunun 38’inin kademe ilerlemesi sağladığını; 15 Kasım Üniversitesi’nden 3 diploma sunulduğunu, bunun 2’sinin kademe ilerlemesi sağladığını; ODTÜ’den 9 diploma sunulduğunu bunun 3’ünün kademe ilerlemesi sağladığını; Rauf Denktaş Üniversitesi’nden 5 diploma sunulduğunu bunun hepsinin kademe ilerlemesi sağladığını; Uluslararası Final Üniversitesi'nden 2 diploma sunulduğunu kademe ilerlemesi sağlamadığını; UKÜ’den 62 diploma gittiğini bunların 34’ünün kademe ilerlemesiyle sonuçlandığını; YDÜ’den 197 diploma sunulduğunu, bunun 82’sinin kademe ilerlemesi sağladığını ifade etti.

Kamuda kademe ilerlemesi sağlayan üniversitelerin başını yüzde 31’le Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin çektiğini dile getiren Özüsulu bunu Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin takip ettiğini belirtti, bu ikisinin kademe ilerlemesini sağlayan diplomaların yarısına denk geldiğini anlattı.

Kıbrıs Sağlık Bilimleri ve Toplum Üniversitesi’nden kamuya ibraz edilmiş diplomaların dağılımı hakkında da bilgi veren Özuslu, Kıbrıs Sağlık Bilimleri ve Toplum Üniversitesi’nin bir yüksek lisans diploması makinesi gibi olduğunu belirtti.

Bu diplomalardan kaç tanesinin sahte ya da usulsüz olduğunu tespit etmenin polisin ve YÖDAK’ın işi olduğunu vurgulayan Özuslu, eğitimin anayasal bir hak olduğunu, öte yandan kademe ilerlemesi açısından imtiyaz yaratan bu durumda da, “bu konu istismar mı ediliyor” diye sorgulamak gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum  Bilimleri Üniversitesi’nde bazı kayıtların, üniversitenin en üst makamları tarafından sildirildiğine dair iddialar olduğunu dile getiren Özuslu, bu konuda gerekli açıklamaların yapılmasını istedi.

Çavuşoğlu: “Sahte diploma süreciyle ilgili hükümet çok kararlı”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum  Bilimleri Üniversitesi’nde başlayan ve tartışmaya neden olan, ülkenin geleceği açısından da önemli olan bu konunun üzerinin kapanmasına izin vermeyeceklerini anlatan Çavuşoğlu, sahte diploma süreciyle ilgili hükümetin çok kararlı olduğunu vurguladı.

DAÜ TDM VE DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nden Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’na ziyaret DAÜ TDM VE DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nden Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’na ziyaret

Çavuşoğlu hükümetin, polisin bağımsız şekilde yaptığı çalışmaları desteklediğini de ifade etti.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde YÖK’ün yaptığı araştırmalar da olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, öte yandan bu üniversitede doğru dürüst eğitim alarak mezun olanların haklarını da korumak gerektiğini vurguladı.

Kademe ilerlemeleri için artık transkript de istendiğini belirten Çavuşoğlu, Kıbrıs Sağlık ve Toplum  Bilimleri Üniversitesi’nden gelen diplomaların polisle paylaşıldığını, diğer üniversitelerden alınan diplomaların da incelenebileceğini dile getirdi.

Editör: Simge YILDIZ