Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, muhaceret affı, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rahvancıoğlu, muhaceret affının beklendiğini ve bu durumun kayıt dışı çalışanları, vergi kaçıranları ve sigorta sistemini etkileyen tüm bireyleri heyecanlandırdığını belirtti. Ayrıca, her zaman yürürlükte olan "gizli af" kavramına vurgu yaparak, periyodik aflardan ziyade sürekli olarak devam eden bir af sistemi üzerinde durdu.

"Patron için kayıtlı bir işçi başına maliyetin 31,794 TL"

Münür Rahvancıoğlu, asgari ücretin brüt olarak 27,587 TL olduğunu ve yabancı uyruklu bir işçi için netin 25,311 TL olduğunu açıkladı. Ayrıca, patron için kayıtlı bir işçi başına maliyetin 31,794 TL olduğunu belirtti. "Gizli Af" kavramını açıklarken, bir patronun bir yabancı uyruklu işçiyi çalışma izni vaadiyle kandırarak kayıt dışı çalıştırması ve bu süre zarfında haksız bir kazanç elde etmesi durumuna dikkat çekti.

Rahvancıoğlu, Çalışma Dairesi'nin bu durumu tespit etmesi halinde iki seçenek olduğunu belirtti. İlk olarak, patrona brüt asgari ücret kadar ceza kesilip işçinin muhaceret cezasının affedilebileceğini ifade etti. Ancak bu durumda patron, yatırımlarının tamamını değil sadece ceza bedelini ödemiş olacaktı.

Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor

"Patron lehine bu haktan vazgeçiyorlar"

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri, devletin yabancı uyruklu işçilerin yatırımlarını tahsil etmek yerine, patron lehine bu haktan vazgeçtiğini belirtti. Bu durumun kayıt dışı çalışan patronlar için her zaman geçerli bir "gizli af" anlamına geldiğini söyledi. Rahvancıoğlu, işçilerin 2 yılda bir muhaceret cezalarının affedildiğini düşündüklerinde kayıtlı çalışmanın enayilik olduğunu ifade etti.

Son olarak, Bağımsızlık Yolu olarak yıllardır söyledikleri yapılmadığı sürece sorunun devam edeceğini belirten Rahvancıoğlu, kayıt dışı işçi çalıştıran patronların tespit edildiğinde yatırımlarını ödemesinin zorunlu hale getirilmesi ve patronların yakalandıkları tarihten itibaren bir yıl süreyle yatırımları yapılarak çalıştırmalarının zorunlu kılınması gerektiğini savundu.