Ali Savaş Altan’a açılan yeni dava gündeme getirildi

Mahkeme reddetti; avukat Serhan Çınar iddialarına devam etti

Başsavcılığın Bora Turgut Muslu ve Tekin Arhun’a resmi evrakta sahteleme ve sahtelenmiş resmi evrağı KKTC Mahkemesi’nde tedavüle sürmekle birlikte toplam 23 suçla suçlama yapığı davanın dünkü duruşması yapıldı.
 
Savcılığın 10’uncu tanığı, meselenin ikinci tahkikat memuru Polis Ömer Taşbel’in çapraz sorgusuna sanık 1 Muslu’nun avukatı Süleyman Dolmacı tarafından devam edildi.

İsmail Sergen’in direktörü olduğu Kascon inşaat ve Tekin Arhun’un kontrolündeki C&T Construction arasındaki hukuk davasında, Arhun lehine sahtelenerek Mahkeme’ye sunulduğu iddia edilen çalışma raporu ve davadaki tutanaklar üzerinden tanığa sorular soruldu.

Avukat Süleyman Dolmacı tutanaklarda sanık 1 Turgut Muslu’nun ifadelerini okudu

Avukat Dolmacı, müvekkili sanık 1 Muslu’nun esas davada Kascon’un tanığı olduğunu hatırlattıktan sonra, tutanaklardan okumalar yapmayı sürdürdü. Dolmacı, sanık Muslu’nun, sanık Tekin Arhun’un o davadaki avukatı Mustafa Asena’ya 6’ıncı çalışma raporunu niçin kendisinden istediğini sorduğunu vurguladı. 

Avukat Asena’nın o raporda çalışmaların % 100’nün mü % 95’inin mi bittiğini sorduğunu, Muslu’ya ‘bilmiyorsanız bilmiyorum’ deyin dediğini tutanaklardan okuyan Dolmacı, Turgut Muslu’nun tutanaklarda, ‘Ben çünkü raporu hazırlayanla ilgili, onun adına daha fazla bilgi vermek istemiyorum. EBİ tanık olarak gelecekse o söyler’ dediğini aktardı.

Sanık 1 Muslu’nun sanık 2 Tekin Arhun’la meşveretleşmiş olsaydı, 6’ıncı rapora bakıp ‘inşaat bitmişti’ demesi gerekeceğini kaydeden Dolmacı, avukat Asena’nın 6’ıncı raporda işlerin % 100’nün bittiğinin yazılı olduğunu söylemesi üzerine Muslu’nun ‘evet’ dediğini, bunun da tanığın bunları bildiği iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü. Tanık ‘katılmam’ dedi.

Tutanaklardan: Raporda 22 ünite başlık olması gerekirken 13 ünite başlık olduğuna sanık 1 Muslu dikkat çekmiş

Yolda yürüyen şahsı darp edip telefonunu çaldılar! Yolda yürüyen şahsı darp edip telefonunu çaldılar!

Turgut Muslu’nun tutanaklarda, sahtelendiği iddia edilen evrakta henüz hiçbir şey bilmeksizin Bafra’daki arıtma tesisi çalışma raporunda 13 ünite başlığı olduğunu, 22 başlık olması gerektiğini gözden kaçırmamak gerektiğini söylemediğini, bunun da bir meşveret veya kumpas olmadığının göstergesi olduğu iddialarına tanık Taşbel, ‘sizin iddianız’ yanıtını verdi.

Sanık 1 Muslu’nun projenin bittiğini gösteren resimler için de EBİ Direktörü ‘Fahri Kaya’nın bununla ilgili daha doğru bilgi verebileceği’ni söylediğini, Muslu’nun ‘ayağına kurşun mu sıktığı’ iddiasına, tanık katılmadığını beyan etti.

Dolmacı tanığa, tahkikatı aldığı tarih itibarıyla, sahtecilik uzmanı Gülhan Menteş’e, dava okunduktan 5 ay sonra meseleyle ilgili olabilecek yazıcıları almış ve vermiş olsaydı tespit yapılıp yapılmayacağını sorup sormadığı sorusunu yöneltti. Tanık Taşbel, zamanın geçmesi, hava şartları, kartuş değişimi, yazıcıların tamire gitmesi gibi faktörler nedeniyle bunun bir işe yaramayacağını belirtti.

Tanık, kendisinin ve meselenin ilk tahkikat memuru Umut Kulle’nin tahkikatı eksik yaptıkları iddialarını reddetti ve tahkikat memuru gerek görmezse yazıcıların alınmayacağını, kendisinin de böyle bir gerek görmediğini, amirlerin tahkikat memurlarının görüşlerini de değerlendirdiğini söyledi.

Tanık Ömer Taşbel, EBİ Direktörü Fahri Kaya’nın ifadesini almadığını, 2019’da kendisi ile görüştüğünü, Kaya’nın söz konusu çalışma raporunun birinin kendisinde diğerinin Turizm Planlama Dairesi’nde olduğunu söylediğini, EBİ’den 2019’da aynı raporun bir çıktısını eşleştirme yapmak için aldığını ve aynı rapor çıktısını aldığını kaydetti. Başlangıçta iki çıktı varken, raporun çıktılarının çoğaldığı konusunda tanık avukatla ‘hemfikir olduğu’nu ifade etti.

Tanık Taşbel: EBİ Direktörü ‘Fahri Bey raporu sanık 2 Arhun lehine neden değiştirsin ki?’

Tanık, EBİ’de kaç kişinin çalıştığını Kaya’ya sormadığını, raporun EBİ’de değiştirilip değiştirilmeyeceğine dairse ‘Fahri Bey raporu sanık 2 Arhun lehine neden değiştirsin ki’ yanıtını verdi. Ve evrağın sanık 1’den sanık 2’nin tasarrufuna geçtiğini, sanık 2’den tekrar sanık 1’e, oradan da Mahkeme’ye sunulduğunu kaydetti. Fahri Kaya’nın bir raporun yapılan görüşmeler neticesinde değişebileceğini Mahkeme’de söylediğine tanık ‘ben bilemem ne söylediği’ cevabını verdi.

Süleyman Dolmacı, ODTÜ mimarlık bölümü mezunu sanık 1 Muslu’nun profesyonel biri olarak, sahtelendiği iddia edilen rapordaki gibi ‘betonarme’ yerine ‘betonerme’ yazmayacağını iddia etti. Tanık ODTÜ -EBİ çalışma raporlarının Fahri Kaya’nın bilgisinde hazırlandığını, Kaya’nın kendisine ‘ekip olarak hazırlarız, ben de kontrol ederim’ dediğini ekledi.

Tanık Taşbel, müsteşarın ’bu faaliyet raporu dışarıya verilmez’ şeklinde ifadesi bulunduğunu söyledi

Orijinal rapor ve sahtelendiği ileri sürülen raporlarda ya Kascon’un ya da sanık 2 Arhun’un menfaati olduğu yönündeki iddiaya, şikâyetçi Kascon’un elinde o tarihlerden sonra alınmış makbuzlar ve Bafra’ya gönderdiği betonlar olduğunu aktaran tanık Taşbel, Fahri Kaya’nın faaliyet raporunun verilmişlerin dışında bir başka kopyasını bile vermemesi gerektiği iddiasına, raporun gösterilmesinin bile yasak olduğuna dair müsteşarın ’bu faaliyet raporu dışarıya verilmez’ şeklinde ifadesi bulunduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Dolmacı’nın eksik tahkikat yapılmasaydı, tahkikatın başka yere yönlenebileceği şeklindeki iddiaları tanık tarafından reddedildi.

Avukat Serhan Çınar Ali Savaş Altan’ın iş cetvelinde oynama yaptığı için 5 senedir Mahkeme’de olduğunu öne sürdü

29 senedir Polis olan tanığın istintakına Sanık 2 Tekin Arhun’un avukatı Serhan Çınar tarafından devam edildi. Taşbel soru üzerine, iş cetveli hakkında Polis’te kendisinin bildiği kadarıyla herhangi bir talimat olmadığını söyledi ve iş cetveli ile ilgili yasal mevzuat da olmadığı için resmi evrak olmadığını ileri sürdü. İş cetvelinin sadece tahkikat memurunu bağladığını ifade eden tanığa karşılık avukat Çınar Ali Savaş Altan’ın iş cetvelinde oynama yaptığı için 5 senedir Mahkeme’de olduğunu öne sürdü ve Ali Savaş Altan’a açılan 13159/2019 sayılı dava ithamnamesini Mahkeme’ye tanıtma olarak sunmak istedi.

Mahkeme Ali Savaş Altan davasına ilişkin belgenin ‘tanıtma’ olarak alınmasına izin vermedi

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, bu davanın bir başka konunun davası olduğunu, söz konusu davanın dinlenmediğini, sunulmak istenen evrağın aslı değil, fotokopi olduğunu söyledi.

Avukat Çınar evrağın resmi ve Mukayyitlikten çıkma olduğunu, tanığın kendini aşan konularda şahadet veren, önemli bir tanık olduğu itirazını yaptı ve tanığın ‘serbest atış istediğini söylediği’ni öne sürdü.

Füsun Cemaller Başkanlığındaki, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti konu belgenin huzurundaki dava ile ilgisi olmadığını belirtti ve belgenin ‘tanıtma’ yapılmasına izin vermedi.

Avukat Çınar’ın Mahkeme’nin ‘iş cetvelinin tahkikatın günlüğü’ olduğu, ‘toplanan emarelerin sırasını gösterdiği’ ve ‘tahkikatın aynası’ olduğu şeklindeki tespitlere katıldığını belirten tanık Ömer Taşbel, ‘iş cetveli üzerinde oynama yapılamaz değil mi’ sorusuna ‘evet’ yanıtını verdi.

Avukat Çınar’ın soruşturmanın ilk tahkikat memuru tarafından oluşturulan ve ikinci tahkikat memuru tanık Taşbel tarafından devralınan iş cetveli ve sıralaması sorularına tanık tek tek yanıt verdi.

33’ü neden 32 yaptın tartışması…

Cetvelde 31’e kadar olan sıralamanın ilk tahkikat memuru Umut Kulle tarafından yapıldığını, Kulle’nin her işlem arasında bir satır ara verdiğini, kendisinin iş cetvelleri için ‘ben böyle yapardım diyemeyeceği’ni kaydetti. Avukatın 33’ü neden 32 yaptınız sorusuna, iş cetvelini devraldığını, cetvele tarih sırasına göre giriş yapmaya çalıştıklarını, CTK’yı ise Umut Kulle’nin açtığını, tarih sırası bozulmasın ve kayma olmasın diye değişiklik yaptığını açıkladı.

Çınar iddia etti: ‘İş cetveli resmi evraktır. Seni bağlamaz, beni bağlar!’

İş cetvelinde parmak izleri raporuna ilişkin girişlerde 13 Nisan 2014 tarihinde 1 sayfa iken sonra 3’e çevirdiği, 29 Nisan raporu için 2 sayfa girişi neden 3 yaptığı iddialarını ‘bu benim iş cetvelimdir’ diyerek yanıtlayan tanığa cevaben avukat Çınar ‘Sen niye düzelttin? İş cetveli resmi evraktır. Seni bağlamaz, beni bağlar!’ ifadeleriyle tepki gösterdi.

Tanığa sanık 2 Tekin Arhun aleyhine bir suç mu yaratılmak istendiği sorusu soruldu, tanık teker teker izah ederek iddiayı olduğu gibi reddetti

Tanığa 58 adet parmak izi raporunu 19 Mayıs’ta almışken 21 Haziran’da aldığı ek raporu ileriye dönük olarak mı kendi ifadesine koyduğu nu soran avukat Serhan Çınar, sanık 2 Tekin Arhun aleyhine bir suç mu yaratmak istediğini ve 19 Mayıs’ta henüz çıkmamış 21 Haziran parmak izi raporunu nasıl cetvele yazdığını sorguladı. 

Tanık Ömer Taşbel’in ifadesinin tanığın çalışma yöntemi ve kredibilitesi açısından Mahkeme tarafından tanıtma olarak kabul edilmesini talep eden avukatın talebi Mahkeme tarafından kabul edilerek, tanığın ifadesi ‘tanıtma i’ olarak kaydedildi.

Avukat Serhan Çınar’ın sesinin yükselmesine Mahkeme’den tepki

Tanık iddiaları reddederek ‘tanıtma i’olarak kabul edilen raporun kendisinin nihai raporu olduğunu, 19 Mayıs 2014 tarihli raporu olmadığını söyledi. Hiddetlenen avukat Serhan Çınar’ın sesinin bir hayli yükselmesi karşısında Mahkeme Başkanı Yargıç Füsun Cemaller tepki göstererek, ‘Hiç istemediğiniz cevabı alınca bağıracaksanız biz de dinlemeyeceğiz’ dedi.

Tank Taşbel 19 Mayıs 2014’te yazdığı ifadesini tahkikat subayına sunduğunu, uzman Emre Daşdan’dan aldığı 58 kısmi parmak izinin kimlere ait olduğuna dair ek rapor geleceği için 18 Temmuz 2014 tarihli son ifadesine eklendiğini, 21 Haziran’da aldığı teslim aldığı raporun ardından 19 Mayıs’taki ifadesi yerine 18 Temmuz tarihli ifadesini koyduğunu açıkladı.

Tanık nihai raporun önemli olduğunu, ilk raporun mavi numarası 37’yi koruyarak son halini koyduğunu, 19 Mayıs tarihli tafsilatlı raporunda yaptığı herhangi bir yanlış olmadığını söyledi.  

Avukat Çınar, Ali Savaş Altan’a açılan dava hakkında yorum yapmaya devam etti

Ali Savaş Altan’ın bunun için yargılandığını iddia eden avukat Çınar, ‘bu resmi evrağı sahtelemektir’ dedi. İddiaları reddeden tanık Taşbel, ek uzmanlık raporu eksik olduğu için ve Polis Erkut Efendi’nin kendisine sözlü olarak ek uzmanlık raporunun geleceği uyarısını yaptığını, zaten ek uzmanlık raporunda da parmak izinin tespit edilemediğinin yazılı olduğunu, 58 parmak izinin kimlere ait olduğunun belli olmadığını ve nihai raporunu da ona göre yazdığını bildirdi.

Tanık Polis ifadesini okudu ve detayları polisin nihai raporunda yazdığı ortaya çıktı

Avukatın isteği üzerine ifadesini okuyan Taşbel’in ifadesinde, sanık 2 tekin Arhun’a ve Arhun’un şoförü Yılmaz Cefa’ya ait olduğu belirlenmiş parmak izleri dışında, 58 kısmi parmak izinin ileri işleme gidemeyeceğine dair parmak izi uzmanı Emre Daşdan’dan temin ettiği uzmanlık raporu olduğunu belirttiği, tespit edilemeyen parmak izlerinin sahtelenen raporun sonrasında çok kişinin elinden geçmesinden ötürü ileri götürülmediğini şahadetinde söyleyeceğini ifadesinde yazdığı ortaya çıktı.

58 belirgin olmayan parmak izi arasında, Arhun’un daha önce tespit edilen parmak izleri dışında parmak izi vardıysa da tespit edilemedi

58 izin tespit edilemediği ve o izler arasında avukatın müvekkili Tekin Arhun’un da parmak izi varsa tespit edilemediğini belirten tanık tahkikat memuru, buradaki izlerin tespit edilmiş izler arasında olmadığını yineledi.

Avukat Serhan Çınar’ın ‘başı çeken sizsiniz. Geleceği raporunuza yazdınız’ iddialarını tanık Ömer Taşbel reddetti

Tanığın 19’unda iş cetveline o tarihlerde elinde olmayan raporu işlediğini iddia eden avukat Serhan Çınar’ın sorusu üzerine, tanık çıkarttığı nihai olmayan ifadesinin yanında olmadığını, soruşturmanın üzerinden 10 sene geçtiğini kaydetti.

Soru üzerine 2014’lü yıllarda uzman raporlarının Polis Genel Müdürü’nün onayına tabi olduğunu, PGM’nin evrak dağıtımını yaptığını, dağıtımı yapılan evrağın uzmandan imza karşılığı, sicilden alındığını açıklayan tanık, sahtecilik uzmanı Gülhan Menteş’ten aldığı raporun arkasında da bu nedenle imzası olması gerektiğini bildirdi. Menteş’in hazırladığı raporun o sıralarda PGM Müdürü olan Pervin Gürler’in onayından geçtiğini, onaydan geçen raporun tekrar uzman Menteş’e gittiğini, kendisinin hazırlanan ve onaylanan raporu Gülhan Menteş’ten aldığını söyledi.

Bu şekilde aldığı raporların gelen-giden evrak defterine işlenip işlenmediği sorusuna tanık, ‘sicile işlenmiştir’ yanıtını verdi. Avukat Serhan Çınar’ın ‘Başı çeken sizsiniz. Geleceği raporunuza yazdınız’ iddialarını tanık Ömer Taşbel reddetti.

Duruşmalara bugün devam edilecek.

 

Kaynak: mikro-makro