Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant, Türk Tabipleri Birliği 76. Büyük Kurultayı’na katıldı.

Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Özant, kurultayda yaptığı konuşmada, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için çaba gösteren bireyler ve meslek örgütleri olduklarına dikkat çekerek, bu amaç doğrultusunda, meslektaşlarının güven içerisinde çalışma koşullarını iyileştirmek, haklarını korumak ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmanın en büyük görevleri olduğunu kaydetti.

“Örneklerle Yalan Haberlerden Korunma Kılavuzu” yayımlandı “Örneklerle Yalan Haberlerden Korunma Kılavuzu” yayımlandı

Özant, sağlık hizmetlerinin üst seviyelere ulaşabilmesi için gerekli en temel unsurlardan birinin sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunun yüksek tutulması olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda, maaş düzenlemeleri, iş güvenliği, meslek içi eğitim imkanlarının artırılması gibi konularda somut adımlar atılmasının esas olduğunu belirtti. 

“Hangi amaçla olursa olsun, meslek örgütümüze, hekimlik mesleğine ve hekimlere karşı yapılan veya yapılacak olan itibarsızlaştırma, değersizleştirme girişimlerine karşı şiddetle karşı durup onurlu mücadelemize devam etmeliyiz.” diyen Özant, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin görevden alınması girişimlerinin bağımsız meslek örgütlerine yapılan anti-demokratik bir müdahale olduğu düşüncesini paylaşarak, örgütlerin bağımsızlığının demokrasi açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Birliğin gücünün, üyelerin birlik ve beraberliğinden geldiğini ifade eden Özant, ortak hedeflere ulaşabilmek için birbirlerine destek olmaları, dayanışma içinde hareket etmeleri gerektiğini dile getirerek, Kurultay’da aktif katılımla, sağlıklı ve yapıcı tartışmalar yapılacağına ve en doğru kararlar alınacağına inanç belirtti.