BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Holguin, Kıbrıs adasının her iki tarafına hitap eden bir mektup kaleme aldı. Holguin, mektubunda Kıbrıs adasının uzlaşmayı ve yeni bir yol bulmayı hak ettiğini belirterek, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için "farklı düşünmemiz" gerektiğini vurguladı.

KTÖS Yönetim Kurulu, üzerinde mutabık kalınan çerçeveye ve müzakerelerde elde edilmiş tüm çözüm müktesebatına dayanarak yenilenmiş bir sürecin başlatılması yönündeki çabaları desteklediklerini açıkladı. KTÖS, Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir çözüme katkıda bulunmaya hazır olduklarını da kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi Derneği (CPDC) ve Barış için Kararlılık (Apofasi Irinis) ortak açıklamasının da desteklendiği ifade edildi.

"Kıbrıs'ta süregelen statüko kabul edilemez, tehlikeli ve sürdürülemez," denilen açıklamada, mevcut durumun toplumlarda derin bir sosyal ve kültürel bölünme yarattığı, ekonomik olanakları olumsuz etkilediği ve barış, uyum ve refah içinde bir Kıbrıs’a ulaşılmasını engellediği belirtildi.

Töre, Alaminyo şehitlerini andı Töre, Alaminyo şehitlerini andı

"Adada bir çözüme acilen ihtiyacımız var," denilen açıklamada, statükonun devamının her iki toplumda da Kıbrıslıların yeteneklerini kullanmalarını, ortak yönetim ve işbirliği yoluyla potansiyellerine ulaşmalarını zorlaştırdığı vurgulandı.

KTÖS, müzakerelerin aşamalı, anlamlı ve sonuç odaklı olacak şekilde yeniden başlaması gerektiğini, taraflarca üzerinde mutabık kalınan bir mekanizma oluşturularak kapsamlı bir çözüm anlaşmasına varılması gerektiğini belirtti. "Statüko kabul edilemez ve sürdürülemez olduğundan, statükonun devamı olası sonuçlar arasında yer almamalıdır," ifadesiyle açıklama sona erdi.