Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve sendikalar arasında gerçekleştirilen toplantı sonrası Pazartesi günü saat 11:00’de yapılacak eyleme destek vereceğini duyurdu. KTÖS, Lefkoşa'da Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Gelibolu İlkokulu ve Fazıl Plümer Anaokulu'nda 11:20-12:40 saatleri arasında grev yapacak. Grevde olmayan okullardaki öğretmenler ise okul sonrası eyleme katılacak.

KTÖS, bu eyleme neden destek verdiklerini açıklarken tarım ve hayvancılık sektörlerinin ülkenin ekonomik ve sosyal yapısındaki önemine dikkat çekti. 2022 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içinde tarım sektörünün %6.6, sanayi sektörünün ise %5.4 oranında olduğunu belirten sendika, tarım ve hayvancılığın istihdamın %17’sini oluşturduğunu vurguladı.

Hükümetin tarım politikalarının sektörü olumsuz etkilediğini belirten KTÖS, bitkisel üretimde %3.9, hayvancılıkta ise %6.8 oranında negatif büyüme yaşandığını ifade etti. Hükümetin sektöre çözüm üretemediğini, ihracat pazarları sağlayamadığını, üretime nitelikli standartlar getiremediğini ve piyasayı denetleyemediğini dile getiren sendika, hükümetin şeffaf bir teşvik ve destek politikası olmadığına dikkat çekti.

KTÖS, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kasaplar Birliği'nin canlı hayvan getirme talebine karşın, hükümetin donmuş et ithalatında ısrar etmesini eleştirerek, bunun altında rant kaygısı olduğu algısının oluştuğunu belirtti. Hükümetin müzakereden kaçmaması gerektiğini ve sorunların çözümünün diyalogla bulunabileceğini vurgulayan sendika, üretimin durmasının ülkeyi dışa bağımlı hale getireceğini ve temel gıdaya ulaşımda fahiş fiyatlara yol açacağını ifade etti.

KTÖS, tarım ve hayvancılığın reel politikalarla desteklenmesi gerektiğini belirterek, hükümet diyalog sürecini başlatana kadar üreticilerle dayanışmayı sürdüreceklerini açıkladı. Partizanca istihdamların, kamu arazilerinin peşkeş çekilmesinin ve piyasayı denetlemeyerek pahalı olmasına neden olan hükümetin, üreticinin emeğini ve kazancını heba etme niyetinde olduğunu belirten sendika, ranta karşı üreticinin yanında durmanın onurlu bir sebep olduğunu vurguladı.

KTÖS'ten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

"NEDEN HAYVANCILARLA DAYANIŞMA GÖSTERECEĞİZ?

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve sendikalar arasında gerçekleştirilen toplantı sonrası Pazartesi saat 11:00’de yapılacak eyleme lokal grevlerle destek vereceğiz.

KTÖS olarak beş okulumuzda (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, Necati Taşkın İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Gelibolu İlkokulu ve Fazıl Plümer Anaokulu) 11:20-12:40 arası grevde olacağız.

Grevde olmayan okullarımızdaki öğretmenlerimiz okul sonrası gün boyu devam edecek olan eyleme katılım gösterecektir.

Neden bu eyleme destek veriyoruz?
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın(2022) içinde tarım sektörü %6.6, sanayi sektörü %5.4 oranındadır. Birbiri ile ilişkili bu iki sektör üretim ve imalat safhasında birbirlerini tamamlamaktadır.

Eğitim, turizm, inşaat sektörleri en büyük gelir kaynağı olsa da, bu alanların gelirleri yurdışı satışlarına bağlıdır. Tarım ve hayvancılık dışa bağımlılık yerine kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimiz üretim alanlarımızdır. Ve bu iki sektör %17’lik istihdam alanına sahiptir.

Maalesef hükümetin uyguladığı tarım politikaları çerçevesinde bitkisel ve hayvancılık sektörü reel büyümede (bitkisel -3,9%, hayvancılık -6.8%) EKSİ rakamlara ulaşmıştır.

Sektörün sorunlarına çare üretemeyen, 
ürünlere ihracat pazarı sağlayamayan, 
üretime nitelikli standart getiremeyen, 
piyasayı denetleyemeyen, 
gerçek üreticiyi ayırt edemeyen, şeffaf bir teşvik ve destek politikası olmayan hükümet yetkilileri, sorunları diyalogla çözerek halkı ucuz ve kaliteli ürünle buluşturma yerine tarafları çatıştırmayı, çözüm olarak ise halka donmuş et yedirmeyi önermektedir. 

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Kasaplar Birliği, TÜK ve Kooperatifler aracılığı ile ihtiyaç olması halinde karkas et getirme izni istemesine rağmen, donmuş ette ısrar edilmesinin altında ‘rant’ olduğu algısı yaratmaktadır. 

Müzakereden kaçmayan bir hükümet istiyoruz.

Vatandaşa ‘gariban’ diyerek aşağılayan politikacılar ülkesinde, et, süt ve süt ürünleri ile ilgili dışa bağımlılık yaratacak adımlar atılmayacağının garantisi olmadığı gibi, temel ihtiyaçlara muhtaç hale gelen nüfusa, bu ihtiyaçları karşıladığı izlenimi vermeyi de AKP’den özenmiştir. Orda ne varsa burada da aynısı olmayacaktır. 

Siyaset, sorunlara çözüm bulma sanatıdır. Müzakereden kaçmamak hükümetin sorumluluğudur. Yaşanan sorunun çözümü basittir. 

Bu ülkede canlı hayvan arzında sorun varsa, hayvan üreticilerinin denetiminde Akdeniz coğrafyasına özgü canlı hayvan getirme önerisini ve soruna çözüm bulunmasını dikkatinize getirmek istiyoruz. 

Üretimin yapılmadığını hayal edin! 
Tarlanın sürülmediğini, arpanın biçilmediğini, sütün sağılmadığını, etin işlenmediğini, narenciyenin toplanmadığını, sebzenin üretilmediğini, hellimin yapılmadığı hayal edin! 

Üretim zincirinin sekteye uğraması Kıbrıs Türk Toplumu’nu üretimden koparır ve temel gıdaya ulaşım noktasında dışa bağımlı bir hale getirirerek, fahiş fiyatlara maruz bırakır. Hükümetin beklentisi üretimin durması, dışa bağımlı pahalı bir piyasa mı?

Dışa bağımlı olmak istemiyoruz. Tarım ve hayvancılığın reel politikalarla desteklenmesini ve bu desteğin vatandaşın sofrasını ucuzlatmasını istiyoruz.

KTÖS, bu topraklarda ayakta durmanın yegane temeli olan üretimin gerçek sahipleri ile olan dayanışmayı, hükümet diyalog sürecini başlatana kadar yükselterek devam ettirecektir.

Neden eyleme destek vermelisiniz?

Partizanca istihdamların, eşe dosta olan kıyakların, kamu arazilerini peşkeş çekme girişimlerinin, sahte diploma ve rüşvet iddalarının sahibi ve piyasayı denetlemeyerek, pahalı olmasını müsebbipi olan hükümet yetkilileri, şimdi de üreticinin gayri safi yurtiçi milli hasıla içindeki emeğini, kazancını heba etme niyetindedirler.

Haftalık kaza bilançosu Haftalık kaza bilançosu

Ranta karşı üreticinin yanında durmak onurlu bir sebeptir."

Editör: Simge YILDIZ