Uzay keşif tarihinin en büyük ve en popüler hedeflerinden biri olan Mars'ta insanlar için uygun yaşam koşullarının meydana getirilmesine ilişkin çalışmalar yürüten bilim adamları, Kızıl Gezegen'in etrafında manyetik alan oluşturmasına ilişkin teknik senaryoları inceledi.
Uzay keşif tarihinin en büyük ve en popüler hedeflerinden biri olan Mars'ta insanlar için uygun yaşam koşullarının meydana getirilmesine ilişkin çalışmalar yürüten bilim adamları, Kızıl Gezegen'in çevresinde yapay bir manyetosfer oluşturmanın ve nihayetinde gezegende kalıcı yerleşimlerin inşasının nasıl mümkün kılınabileceğine dair bir makale yayınladı.
Acta Astronautica'da yayınlanan makaleyi kaleme alan NASA uzmanları, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlık şayet Mars'ı uzun vadeli kolonileştirilmeyi düşünecek olursa, bunun için ihtiyaç duyulacak kaynaklar pahalı olacak. Mars'ta uzun süreli insan varlığının inşa edilmesi için gezegenin yaşanabilir kılması üzerinde ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekecek. Böylesi bir yaşanabilir kılma süreci için en büyük gerekliliklerden biri, Mars'ın hali hazırda sahip olmadığı yerçekim alanının sağladığı korumaya sahip olmak olacak."
Makalede Mars'ı çevreleyen bir manyetik alan oluşturulması olanaklarının pratik ve mühendislik aşamalardaki zorluklarının ilk kez kapsayıcı bir şekilde incelendiğini ifade eden bilim insanları, farklı mühendislik yaklaşımlarının olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendirdi.
Bilim insanları, "Uzay araştırmalarında yeni bir çağ başlarken, bu yeni ve cesur gelecek konseptlerini düşünmeye başlamanın ve stratejik bilgi boşluklarını doldurmaya başlamanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Dünya'nın manyetosferi, gezegenimizi uzayda neredeyse ışık hızında dolaşan yüksek enerjili partiküller olarak tanımlanabilecek kozmik ışınlardan koruyor. Manyetosfer aynı zamanda, gezegenimizin atmosferini tutmasını sağlayarak büyük Güneş fırtınalarından zarar görmesini engelliyor.
Mars yüzeyinde manyetik alanın yer aldığı bazı küçük bölgeler varlığını sürdürse de, bu kısıtlı alanlar gezegenin güney yarımküresi ile sınırlı ve gelecekte mümkün kılınabilecek herhangi bir kolonizasyon için yeterli koruma sağlayacak kadar büyük veya güçlü değil.
Makalede incelenen seçenekler arasında, Mars'ın demir çekirdeğini nükleer silah kullanarak yeniden harekete geçirme ihtimali de yer alıyor. Ancak bilim insanlarına göre bu ihtimal, çok sayıda nükleer silahın gerekli olacağı göz önüne alındığında ve bir dinamo sürecinin başlatılıp başlatılamayacağına, başlatılsa dahi ne kadar sürdürülebileceğine dair belirsizlikler göz önüne alındığında, nükleer silah ihtimalinin asla geçerli bir seçenek olmayacağı sonucuna vardı.
Dünyanın mevcut manyetik alanı, dönen, taşınan ve elektriksel olarak iletken bir sıvının bir manyetik alanı koruyabildiği bir süreçten meydana gelen dinamo etkisinin bir sonucu olarak, demir çekirdekten oluşuyor. Ancak makalenin yazarı olan bilim insanları, Mars'ın içi Dünya'ya kıyasla daha küçük ve daha serin olduğu için gezegenin içindeki dinamo sürecinin yeniden başlatılmasının çok zor olacağını öngörüyor.
Bir diğer seçenek ise, geniş bir zemin tabanlı veya yörüngesel solenoid döngü sistemi kullanmayı içerebilir. Ancak bu ihtimal de uzayda kullanılan malzemeye bağlı olarak çok ağır olabilen ve çok miktarda nadir madde içeren devasa bir fiziksel yapının inşasını gerektirecek. Söz konusu süreç için devasa miktarda bir enerji ihtiyacının da oluşabileceğini belirten uzmanlar, özellikle kontrollü nükleer füzyonun verimli bir enerji kaynağı olarak başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi durumunda, güç gereksiniminin karşılanamayacak bir boyutta olmayacağını kaydetti.
Bilim insanları, hangi seçenek hayata geçirilirse geçirilsin, Mars'ta manyetosfer oluşturma sürecinin çok geniş bir kaynak gereksinimine neden olacağını ve her ihtimalin büyük teknik sorunları beraberinde getireceğini de dile getirdi.