Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) borçlarıyla ilgili açıklama yaptı;

Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşanabilirlik puanı 10 üzerinden 5.50! Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşanabilirlik puanı 10 üzerinden 5.50!

Basında yer alan bazı yanıltıcı haberler üzerine bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 

2018-2019 yılında  kurumun borçlarının kapatıldığına yönelik yapılan açıklamaların gerçekle yakından
uzaktan ilgisi yoktur.

Kurumun, 2018 yılında bankalara olan toplam borcu 139.967.546.03-TL, AKSA Enerji’ye borcu 46.679.857.10-TL, 2018 yılı toplam borcu ise 186.647.402.13-TL idi. Bu günlük kur karşılığı borcu ise d 35.279.728.22-USD idi. Kurumun
2019 yılında ise bankalara olan borcu  87.424.098.13-TL, AKSA Enerji’ye borcu 154.974.187.13-TL,  2019 yılı toplam borcu ise 242.398.258.26 TL'yken, borcun dolar karşılığı 40.734.415.32-USD idi. 

KIB – TEK’in borçları 2018 yılından sonra pandemi döneminin de yaşanmasıyla birlikte yatırımların azalmasına ve malzeme stoğunun da azalmasına rağmen borç durumu devam etmiştir.

 Ancak son iki yıllık süreçte KIB – TEK’e yatırım yapılmaya başlanmış, malzeme stoğu yapılmış ve geriden gelen borçlar da daha uygun şartlarda yapılandırılmıştır. Ayrıca son iki yıllık sürede ihtiyaç duyulan malzemeler tedarik edilmiş stok eksikleri giderilmiş ve ülkenin ihtiyacı olan yatırımlar da projelendirilmekte ve ihale süreçleri başlatılmıştır.

Editör: Umut Bilir