Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

İçişleri Bakanlığı  duyurdu:

Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası kapsamında görev yapacak güvenlik elemanlarının, yasa gereği almaları gereken Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma belgeleri için Polis Okulu’nun yapacağı eğitimler 06 kasım 2023‘de gerçekleşecek.

Özel Güvenlik Eğitimine  İçişleri Bakanlığı’nın web sayfasından tedarik edecekleri başvuru formunu, forumda belirtilen evraklar ile birlikte İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Birimine şahsen en geç 25 Ekim 2023 tarihine  kadar başvurmaları gerekiyor.

Başvuru sırasında sunulması gereken belgeler:

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi.

2) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge.

3) Sabıka kayıt belgesi.

4) Erkekler için yurt ödevini yerine getirdiğini veya yurt ödevini yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge.

5) Görevin yapılmasına engel bir  bedensel veya ruhsal hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu.

7) Eğitim ücreti makbuzu ( Bakanlıktan alınacak) .

                                             Bilgi için +90 (392) 611 11 50