Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 1 Mayıs’ta kamusal haklara sahip çıkmak ve özel sektör emekçilerinin sesi olmak için halkı alanlara çağırdı.

HAKSEN, emek mücadelesine omuz vermek adına yarın 9.30’da Kuğulu Park’ta toplanılacağını ve yürüneceğini duyurdu. 

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil tarafından yapılan açıklamada, ülkede var olan sıkıntılara değinilerek, “emekçilerin haklarının budandığı süreçte ekonomik krizin faturasının da emekçilere kesildiği, sendikanın dile getirdiği servet vergisine ilişkin hükümetin kılını kıpırdatmadığı” savunuldu.

“Ekonomik krizin hafifletilmesinin yolu kamusal hizmetlerin güçlendirilmesinden geçmektedir. Sağlık, eğitim ve ulaşımın -ki bunlar zaten anayasal haklarımızdır- kamusal ve kaliteli olarak sağlanması, halkın giderlerini azaltmasında yardımcı olarak daha iyi yaşam şartlarına kavuşmasını sağlayacaktır.” denilen açıklamada, tek gerçek formülün sendikalaşmayla birlikte çalışanların kendi haklarını savunacak koşullara ulaşması olduğu kaydedildi. 

Sendikalaşma hakkı hayat bulana kadar ise, özel sektör emekçilerinin haklarını savunmanın örgütlü emekçilere düştüğü savunulan açıklamada, HAKSEN’in enflasyonun sürekli artması dolayısıyla yılda 3 kez kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılacak olan hayat pahalılığının, aynı şekilde özel sektör emekçilerine de yansıtılması talebi yinelendi. 

Açıklamada, özel sektör emekçilerine yönelik ayrıştırıcı politikaların amacının ultra zenginlerin cebinden para çıkmasını engellemek, kesimler arasında fark yaratarak, kamu ile özel sektör çalışanlarının aralarının açmak olduğu öne sürüldü. 

"Tüm emekçiler birlikte mücadele etmeden bu düzen değişmeyecektir.” sözlerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Çevre Dairesi denetimlerini sürdürüyor Çevre Dairesi denetimlerini sürdürüyor

“Sendikamız HAKSEN, 1 Mayıs mücadele ve dayanışma gününde her yıl olduğu gibi yine sokakta olacaktır. Üyelerimizi ve halkımızı emek mücadelesine omuz vermeye, sendikamızla birlikte saat 9.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak, pankartımızın ve taleplerimizin arkasında yürümeye çağırıyoruz.

Bu düzeni kamu-özel emekçileri birlikte değiştirecek. Yaşasın 1 Mayıs!”