İlköğretim ve ortaöğretimde örgütlü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın profesyonel sendikacılık haklarının geri alınması için Bakanlar Kurulu nezdinde girişim başlatıldı. Bakanlar Kurulu’nun 3 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla sendikaların yöneticilerine görevleri süresince ödenekli izin verilmesi kararının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca sendikaların yetkili organlarına atanacak üç yöneticisine görevleri süresince ödenekli izin verilmesinin, öğretmenlik hizmeti vermek üzere istihdam edilen bu kişilerin mesleklerini icra etmelerine engel olunduğu ve bu kişilerin yerine yeni atamalar yaparak kamu maliyesine ek külfet yaratıldığı belirtildi. Yasa Tasarısı önerisi Bakanlar Kurulu’na Eğitim Bakanı Dr. Özdemir Berova, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, DP milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, UBP Lefkoşa milletvekili Zorlu Töre, Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy ve Mağusa milletvekili Dursun Oğuz’un yasal düzenleme yapılması amacıyla meclise öneri sundu. Yasanın yasallaşması ve yürürlüğe girmesi için Meclis’te görüşülüp onaylanması gerek…