Gıda Mühendisleri Odası, bir ülkenin varoluşunun temelini tarımsal üretimin oluşturduğunu kaydetti; piyasaya ucuz et sürüp yerli üretimi kökten bitirmek yerine, yerli üretimi destekleyerek et arzının sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, yazılı açıklamasında, etin oldukça hassas bir gıda maddesi olduğunu ifade etti ve “Hem elde edilen hayvanın menşei, hem sağlık durumu gibi kriterler yanında hayvanın kesimi, etin işlenmesi, soğuk zincir kırılmadan taşınması dikkat edilmesi gereken süreçlerdir” dedi.

Aracında ve evinde patlayıcı madde bulunan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı Aracında ve evinde patlayıcı madde bulunan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı

Oymen, “İthal etin tüm bu gıda güvenliği kriterlerine uygun olarak geldiğini varsayarsak, ülkemizdeki et fiyatlarında yaşanan sorunları çözecek midir” diye sordu.

Daha önce yaşanan deneyimlerin her ithalatın ardından gelecek başka ithalatların yolunu açarak üreticiyi yıkıma sürüklediğini gösterdiğini belirten Oymen bunun neticesinde binlerce hayvan üreticisinin büyük zararlarla sektörden çekilmek zorunda kaldığını ifade etti.

Et fiyatlarındaki artışın uygulanan hayvancılık politikalarının yanlış olmasından kaynaklandığını kaydeden Oymen sorunun ancak hayvancılıkta kısa, orta ve uzun vadeli politikaların yeniden belirlenip, istikrarlı şekilde uygulanmasıyla düzeltilebileceğini ifade etti.

Oymen, tüketicinin ucuz ve güvenli et tüketebilmesi için şu önerilerde bulundu: “Çiftliklerde oluşan girdiler ile ilgili çalışmalar yapılıp; bu konuda destek verilmeli ve maliyetler azaltılmalıdır; kaçak et girişlerine karşı gereken önlemler alınmalıdır; hayvancılığa verilen teşvikler çiftlik bazında et, süt ve kombine şeklinde gruplandırılarak düşünülmelidir; ülke şartlarına adapte olabilen hayvan ırkları ithal edilip çiftliklerin gelişmesi sağlanmalı, bu doğrultuda hayvancıya gerekli destek verilmelidir; kaliteli alternatif kaba yem üretilerek hayvancının yem giderleri düşürülmelidir; kasaplarda hayvan ırkı ve fiyat denetimine azami önem gösterilerek fiyat istikrarı sağlanmalıdır”.

Editör: Simge YILDIZ