Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren birçok derneğe destek sağlayarak toplum yararı taşıyan projelere katkı koymayı amaçlayan Evkaf, yardımlarına devam ediyor.

GMB atılı araçlarını tamir ederek yeniden kullanacak! GMB atılı araçlarını tamir ederek yeniden kullanacak!

Ülkemizde yaşayan kadınlarımızın sağlık durumlarının, hastalık dağılımlarının ve görülme sıklıklarının belirlenmesi amacıyla kurulan Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, Evkaf’ın da destekleriyle topluma daha fazla katkı koymayı hedefliyor. Özellikle halkımızı kadınlarda görülen hastalıklar konusunda bilinçlendiren dernek, konu ile ilgili bilimsel verilere de yer vererek eğitim alanına da ışık tutuyor. Yardımlarından dolayı Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’e nezaket ziyareti gerçekleştiren dernek üyeleri uzun vadede gönüllü projelerle çalışmalarına devam ettireceklerini ve topluma fayda sağlayacaklarını ifade etti.