CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yüksek öğretimde yaşanan sorunlara dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erhürman, üniversitelerde nitelik yerine niceliğin öne çıkmasının sakıncalarına vurgu yaparak, bu yaklaşımın sorunlara yol açabileceğinin baştan belli olduğunu belirtti.

"Üniversite enflasyonu, eğitim kurumu enflasyonu, öğretim üyesi enflasyonu, öğrenci enflasyonu, mezun enflasyonu... Bu 'enflasyon' değeri düşürecek, niteliği değil niceliği esas alan bu yaklaşım, bu 'vizyon' bir noktada patlayacaktı elbette!" diyen Erhürman, yüksek öğretimin kalitesinin korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Son dönemde ortaya çıkan bazı skandalların ardından yaşananları "şaşkınlıkla" izlediklerini ifade eden Erhürman, polis soruşturmalarının da devam ettiğini belirtti. Bu bağlamda, üniversitelerde yaşanan sorunların çözümü için çeşitli önerilerde bulundu.

Erhürman'ın önerileri arasında, polis ve yargının çalışmalarının engellenmemesi, soruşturmanın yürütüldüğü alanın denetlenmesi ve gereken işlemlerin hızla gerçekleştirilmesi yer aldı. Ayrıca, yükseköğretim alanında bir "Öğretim Üyeleri Birliği" kurulmasının gerekliliğine de değindi.

Erhürman, pazartesi günü Meclis'te yapacakları toplantıda, CTP'nin diğer önerilerini ve hükümetle yapılacak istişareleri gündeme getireceklerini belirtti. Son olarak, yüksek öğretimin kalitesini korumak ve gerçek üniversitelere, eğitim kurumlarına, öğretim üyelerine, öğrencilere ve mezunlara sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.

Erhürman'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde;

"Üniversite enflasyonu, eğitim kurumu enflasyonu, öğretim üyesi enflasyonu, öğrenci enflasyonu, mezun enflasyonu... (Gerçek üniversiteleri, gerçek eğitim kurumlarını, gerçek öğretim üyelerini, gerçek öğrencileri, gerçek mezunları tenzih ederek söylüyorum tabii ki)...

Bu "enflasyon" değeri düşürecek, niteliği değil niceliği esas alan bu yaklaşım, bu "vizyon" bir noktada patlayacaktı elbette!

Şimdi şaşkınlıkla, adeta bir dizi izler gibi izliyoruz belki... Oradan buradan dedikodu mahiyetinde duyduklarımız, hatta fazlası bir "üniversite sahibi"nin polise başvurusu üzerine "polis soruşturması" olarak karşımıza çıktı...

Üniversitelerde nitelik değil, nicelik odaklı bir yaklaşımın, "vizyon"un başımıza çok işler açacağını anlatmaktan dilimizde tüy bitti. İsteyen, ben dahil CTP milletvekillerinin bu olay ortaya çıkmadan önce Meclis'te ve televizyonlarda konuyla ilgili yaptıkları konuşmalara bakabilir...

Ama hani derler ya, "bir musibet bin nasihatten evladır"... Trenin üzerinize geldiğini, duvara toslamak üzere olduğunuzu söyleyip nasihatte bulunanları, öneri yapanları dinlemezseniz, tren sizi ezdiğinde, duvara tosladığınızda, yani musibetle karşılaştığınızda aklınız başınıza gelir ancak! O da belki tabii!

Şimdi hepimize düşen görevler şunlar:

1. Polisin, Savcılığın, yargının çalışmaları önüne engel çıkarılmaya çalışılırsa buna asla izin vermemek.

2. Şu anda soruşturmanın yürüdüğü alanın dışının idari denetime tabi tutulabilmesi için gerekli teknik alt yapıyı oluşturarak, kapatılması gereken kurumlar, bölümler, iptal edilmesi gereken diplomalar vs. varsa bunlarla ilgili işlemleri hızla gerçekleştirmek ve yükseköğretim alanını temize çekmek.

3. Bu alan kullanılarak "insan kaçakçılığı", "insan ticareti" vb. suçlar işlenip işlenmediğinin tespiti için polis içinde özel bir çalışma başlatmak.

4. Yıllardır kendisinden beklenen işlevi yerine getiremediği bilinen ve şimdi açıkça ortaya çıkan YÖDAK'ı ciddi bir gündem yapmak. Bu alanda bakanlığın veya Cumhurbaşkanlığı'nca, Meclisçe atanan üyelerin denetimde ortaya çıkan açığının giderilmesine, KTMMOB, Barolar Birliği gibi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları örneği dikkate alınarak yasayla kurulacak bir "Öğretim Üyeleri Birliği"nin katkı yapıp yapamayacağını ciddiyetle tartışmak.

Elbette bu "Birlik"i, yeni bölüm açılması, bölümlerin denetlenmesi, öğretim üyelerinin göreve başlamaları, hakları, sorumlulukları, yükselmeleri gibi alanlarda da yetkilendirmek.

5. KKTC yurttaşı öğrencilerin üniversitelere girişte bir merkezi sınava tabi tutulmasını yeniden tartışmaya açmak...

Pazartesi Meclis'te, CTP'nin diğer önerilerini ve hükumete geldiğinde, "birlikte yöneteceğiz" ilkesi çerçevesinde, ilgili tüm taraflarla istişare içinde ortaya koymayı planladığı alternatifleri gündeme getireceğiz.

"Bir müsibet bin nasihatten evladır"... Ve "demir tavında dövülür"... Hepimizi dehşete düşüren bu olaylar, bu ülkede yükseköğretimi kalite odaklı bir vizyonla şekillendirmek için bir alan açıyor önümüzde. Polis, Savcılık, yargı suçla mücadele edecek ve gerekeni yapacak. O konuda bize düşen herhangi bir müdahaleye izin vermemektir.

İkamet izni biten zanlı 3 gün tutuklu kalacak İkamet izni biten zanlı 3 gün tutuklu kalacak

Ama mesele bunun çok ötesindedir. Demir tavında dövülecek, yapılması gerekeler şimdi yapılacak, yarın çok geç kalmış olacağımızın bilinciyle hareket edilecektir. Bu "kriz", bu alanı düzenlemek için bir "fırsat"tır... En hızlı şekilde hareket etmez ve olan biteni bir dizi izler gibi izlemekle yetinirsek, bu ülkede yüksek öğretimi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız ve böyle bir lüksümüz asla yok!

Hepimiz, gerçek üniversitelerimize, gerçek eğitim kurumlarımıza, gerçek öğretim üyelerimize, gerçek öğrencilerimize, gerçek mezunlarımıza sahip çıkmak ve onların hak ettiği bir yükseköğretim düzenini oluşturma sorumluluğuyla hareket etmek zorunluluğu altındayız."

Editör: Simge YILDIZ