Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği heyetini kabul etti.

KKTC’de bulunan YÖK Denetleme Kurulu Heyeti, Büyükelçi Feyzioğlu’nu ziyaret etti KKTC’de bulunan YÖK Denetleme Kurulu Heyeti, Büyükelçi Feyzioğlu’nu ziyaret etti

Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, motorlu araç galerilerini kayıt altına alacak ve sektöre düzen getirecek "Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği Yasa Tasarısı"nın yeniden Meclisin gündemine getirileceğini söyledi.

Motorlu araç satıcıları ve ithalatçılarının denetim altında olmaları amacıyla kayıt altına alınmalarının elzem olduğunu belirten Arıklı, “Bu sektördeki gerçek veya tüzel kişilerin ayni çatı altında toplanmalarının sağlanması, satış ve istatistiklere daha kolay ulaşılabilmesi amacı ile kayıt, sınıflandırma, birliğin organları, disiplin cezaları ve mali kuralları düzenleyecek yasa tasarısının mümkün olan en kısa zamanda yürürlüğe girmesini sağlayacağız” dedi.

Arıklı, Meclis'e 2019’da sunulan ancak kadük olan yasa tasarısının, sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda önce Bakanlar Kurulu’na, ardından da yeniden gündeme getirilip, bir an önce yasallaşmasını istediklerini ifade etti.

Editör: Umut Çengi