Bakanlar Kurulu, Liangyong Li ve Yun Wu'yu "Yasaklı Göçmen" İlan Etti!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Liangyong Li ve Yun Wu'nun "yasaklı göçmen" ilan edilmesine karar verdi. Karar metninde, söz konusu kişilerin halkı tehlikeye sokacak davranışlar sergilediği ve devlete karşı düşmanlık aşıladığı belirtildi.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar metni şu şekilde:

Tefeciye iş insanı demişti! Tefeciye iş insanı demişti!

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan güvenlik raporu ışığında, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1) 'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetimsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırmaları veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirme olasılıkları bulunduğundan, Liangyong Li ile Yun Wu'nun istenmeyen muhacir olarak Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.”

Bu karar, güvenlik ve toplum düzenini koruma amacı güden bir adım olarak ön plana çıkıyor.