Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, sürdürülebilir çevre ile gelişmiş, çağdaş ve planlı gelişen bir ülke olabilmenin en önemli unsurlarından birinin İmar Planları olduğunu vurguladı. 

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, Yeni Karpaz Derneği ve Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, KTMMOB’yi ziyaret etti. Görüşmede, KTMMOB’den Genel Başkan Seran Aysal, Genel Sekreter Türker Aktaç ile Şehir Plancıları Odası’nı temsilen Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ali Kanlı, Yeni Karpaz Derneği’nden Başkan Turgay Öykün ile Dernek Üyesi Erol Emin, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu’nu temsilen Asuman Korukoğlu Kuyucu ve Zühal Mustafaoğulları yer aldı.

-Aysal: “Çağdaş ve planlı gelişen bir ülke olabilmenin en önemli unsurlarından biri de imar planlarıdır”

Ercan Havaalanından sahte veteriner onaylı belgeyle yakalandı teminata bağlandı! Ercan Havaalanından sahte veteriner onaylı belgeyle yakalandı teminata bağlandı!

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal görüşmede yaptığı konuşmada, sürdürülebilir çevre ile planlı, gelişmiş ve çağdaş bir ülke olabilmenin en önemli unsurlarından birinin imar planları olduğunu vurguladı. Aysal, KTMMOB ve bağlı odalar olarak bilimi temel alarak yürütülecek ve planlı çevresel ve kamu etkisini dikkate alan çalışmalara destek olacaklarını aktardı.

Karpaz’da bir an önce planın tamamlanmasının öneminin altını çizen Aysal, temel planlama ilkelerinden ve bölge gerçeklerinden uzak, “kişiye özel” planlamanın karşısında durarak varsa böylesi bir çalışma niyeti onlarla mücadele edeceklerini de ekledi.