Antibiyotik direncinin insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğu artık iyi bilinen bir gerçek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve birçok ülkenin üzerinde hassasiyetle durduğu antibiyotik direncine karşı çözüm yolları geliştirmek en çok çaba sarf edilen konuların başında geliyor.

Çağın sessiz salgını

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera vakalarına dair son verileri paylaştı Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera vakalarına dair son verileri paylaştı

Antibiyotik direncinin insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğu artık iyi bilinen bir gerçek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve birçok ülkenin üzerinde hassasiyetle durduğu antibiyotik direncine karşı çözüm yolları geliştirmek en çok çaba sarf edilen konuların başında geliyor.

Çağın sessiz salgını

Türkiye'de antibiyotik tüketimi yüzde 19 azaldı

DSÖ, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi kuruluşlar artan antibiyotik direncine çözüm oluşturmak için hükümet yetkilileri, ilaç şirketleri, sivil toplum ve Birlşmiş Millerler (BM) örgütleriyle bir ittifak oluştururken Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) öncülüğünde akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımına yönelik program yürütülüyor.

Bu program kapsamında antibiyotik reçeteleyen hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik çalışmalar yapılırken toplumsal farkındalığı artırmaya dönük bilgilendirme broşürleri ve toplantıları düzenleniyor.

Gereksiz antibiyotik kullanımını önlemeye yönelik bu çalışmalar sonucunda Türkiye'de antibiyotik tüketiminin yüzde 19 azaltılması sağlandı.

1000 kişi başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı 34,2

TİTCK verilerine göre 1000 kişi başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarında da düşüş kaydedildi.

2011'de 42,2 birim olan 1000 kişi başına günlük antibiyotik tüketimi 2016'da 40,1'e geriledi.

Yıllar içinde belli oranlarda azalma ve kısmi artışların ardından geçen yıl itibarıyla 1000 kişine başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı 34,2 olarak kaydedildi.

Antibiyotik direnç gelişiminin azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalarla bu oranın ilerleyen yıllarda daha da aşağı çekilmesi hedefleniyor.

Antibiyotikler ağrı kesici, ateş düşürücü değil

Uzmanlar antibiyotiklerin sadece bakteriyel enfeksiyonlarda etkili ve tedavi edici olduğuna dikkati çekiyor.

Ağrı kesici, ateş düşürücü olmayan ve gelişi güzel kullanılmaması gereken antibiyotiklerin sadece bakteriyel enfeksiyon varlığında, hekim tavsiyesiyle belirtilen sürede kullanılmaları önem taşıyor.