Bakanlar Kurulu, 382'si Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve 17'si üçüncü devlet uyruklu olmak üzere toplam 399 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal izni verdi. Karar, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca alındı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre:

“Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen T.C. uyruklu 382 kişi ve üçüncü devlet uyruklu 17 kişi olmak üzere toplam 399 kişiye, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.”

“Şehitler Ölmez Albümü” Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’na takdim edildi “Şehitler Ölmez Albümü” Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’na takdim edildi

Bu izinler, yabancı uyruklu kişilere Türkiye'de taşınmaz mal edinme konusundaki düzenlemelere uygun olarak verilen izinleri içermektedir.