Bakanlar Kurulu, toplam 306 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verilmesine karar verdi.

Resmi Gazetede yayımlanan kararda, 281’i TC uyruklu, 25’i üçüncü ülke uyruklu toplam 306 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildiği belirtildi.

Bazı köylerde 4 saat elektrik kesintisi! Bazı köylerde 4 saat elektrik kesintisi!

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen T.C. uyruklu 281 kişi ile Üçüncü Devlet uyruklu 25 kişi olmak üzere toplam 306 yabancı uyruklu kişiye, satın alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.”