Kibris Gerçek
  • 16°C
  • 28,95 %0.13
  • 31,55 %0.21
  • 1.927,32 %0.17
  • 8.026,27 %0.98
  • 40.000 %1.27
  • 2.186 %1.16